Däckweb.se - Lufttryck
 
Skip Navigation Links
 
 
  Skip Navigation Links
 
Lufttryck
 

Rätt lufttryck påverkar inte bara däckets livslängd utan också bränsleförbrukningen och bilens manöverförmåga vid t.ex. kurvtagning då ett däck med för lågt lufttryck inte ger samma styrrespons.
Det kan till och med hända att fälgkanten tar i asfalten med i värsta fall rundslagning som följd.


              

  • Läs i fordonets manual vilket lufttryck som rekommenderas vid olika belastning/antal passagerare. På många personbilar sitter det också en etikett med samma information på insidan av tanklockets lucka, dörrsida, dörrstolpe eller annan plats som är lätt att läsa.
  • Lufttrycket skall alltid mätas med kalla däck.
  • Kontrollera alltid lufttrycket när du ska köra en längre sträcka med mer last än normalt.
  • Temperaturen påverkar trycket cirka 0,1bar/10grader. Om däcket t.ex. har kontrollerats inne på verkstaden vid +20 grader och sedan körs ut till +10 grader sjunker däcktrycket och ska höjas
  • med 0,1bar för att bli korrekt. OBS! Du behöver inte tänka på detta om däcken har ute temperatur.
  • Lufttrycket mäts i bar

Omvandlingstabell för olika lufttrycksenheter:
10kPa = 0,1 bar = 0,1kg/cm2

 Bar  PSI  kPa  Bar  PSI   kPa 
 1,5  22   150    2,5   36  250
 1,6  23  160    2,6  38  260
 1,7  25  170    2,7  39  270
 1,8  26  180    2,8  41  280
 1,9  28  190    2,9  42  290
 2,0  29  200    3,0  44  300
 2,1  30  210    3,1  45  310
 2,2   32  220    3,2  46  320
 2,3  33  230    3,3  48  330
 2,4  35  240    3,4  49  340

Nitrogenfyllda däck

Nitrogen är i praktiken vanlig luft utan syre och har använts istället för luft i däck i många år av flyget,
tunga fordon och racing och blir allt vanligare även i personbilsdäck och det diskuteras flitigt om det
har någon praktisk nytta för en vanlig bilist eller ej. Nitrogenfyllda däck ger mindre tryckvariation vid
högre temperatur vilket är anledningen till att det används i racingdäck. Mindre tryckvariation är också
anledningen till att vissa förespråkar användningen av Nitrogen även i personbilsdäck med mindre
däckslitage och bränsleförbrukning som positiv effekt.

Läs mer i kapitlet "Däckslitage" om skador som förorsakas av felaktigt lufttryck.

 

 
 
  © DÄCKweb.se 2008-2015 Däckweb.se   |   Kontakta Däckweb.se   |   Om Cookies   |   Copyrightinformation