Däckweb.se - Däckslitage
 
Skip Navigation Links
 
 
  Skip Navigation Links
 
Däckslitage
 

Eftersom däcken är ditt fordons kontakt med körbanan och i hög grad påverkar köregenskaperna är
det viktigt att du inte glömmer bort att kontrollera och underhålla dom. Förutom att de påverkar säkerhet och fordonets uppträdande på vägen sparar rätt skötta däck pengar i minskad bränsleförbrukning och minskat slitage.
Det enklaste att kontrollera regelbundet är att däcken har rätt lufttryck men var också observant på hur däcken slits och om de är ojämt slitna.


Lufttryck
Kontrollera regelbundet att det är rekommenderat lufttryck i däcken vilket alltid ska kontrolleras med
kalla däck. Vilket tryck du ska använda framgår i instruktionsboken och på etikett med samma
information på insidan av tanklockets lucka, dörrsida, dörrstolpe eller annan plats som är lätt att läsa.
För högt lufttryck sliter mitten på däckets slitbana och för lågt sliter ytterkanterna.
Se även kapitlet Lufttryck för mer information

                       
Slitage vid för högt lufttryck ger                Slitage vid för lågt lufttryck ger
slitage på slitbanans mitt                          slitage på slitbanans sidor

Balansering
Obalans i framhjulen ger sig tillkänna som vibrationer i ratten vid olika hastighet och är inte bara
irriterande utan sliter däcken ojämt. Obalans på bakhjulen är inte lika lätt att känna om det är lite
obalans men sliter även det däcken felaktigt.
Låt en verkstad omedelbart balansera hjulen om du känner vibrationer vid någon hastighet.


  
  Balansering av hjul
  Foto: Däckhuset, Luleå    

Hjulinställning
En bil har två mycket viktiga framhjulinställningar, toe-in och camber, som sliter ner däcken mycket
snabbt om de är felinställda. Dessa inställningar kan ändras om man kör emot en trottoarkant för hårt
eller kör ner i ett hål i vägbanan så var observant på om framhjulen slits mer på ena sidan. På en bil
med individuell bakhjulsupphängning är dessa inställningar gjorda på fabriken och behöver normalt
inte ändras men titta lite extra efter onormalt slitage på bakdäcken för säkerhets skull. 

                            
Framvagnsinställning                4 hjuls inställning                    Exempel på slitage
Foto: Däckhuset, Luleå                  Foto: Däckhuset, Luleå               vid felaktig hjulinställning


Hjulvinklar...

        


   

 

 
 
  © DÄCKweb.se 2008-2015 Däckweb.se   |   Kontakta Däckweb.se   |   Om Cookies   |   Copyrightinformation