Däckweb.se - Köp och sälj däck
 
Skip Navigation Links
 
 
 
 
Copyright information
 

Copyright och allmän information

Copyright information
DÄCKweb.se innehar upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till texter, bilder, grafik, animeringar, videofilmer, layout, tekniska lösningar och annat material som publiceras eller används på webbplatsen. Inget material får kopieras, reproduceras, distribueras, ändras eller överföras till andra webbplatser.

Länkar till andra webbplatser
Länkar till andra webbplatser är avsedda som service till besökare på denna webbplats. DÄCKweb.se är fristående från dessa webbplatser och har inget ansvar för innehållet på dessa.

Användning av DÄCKweb.se
All information och funktioner på denna webbplats är framtagen efter bästa förmåga men vi ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och har inga skyldigheter i samband med användningen av DÄCKweb.se eller för oförutsedda, direkta, indirekta eller följdskador som uppstått vid användning av denna webbplats, inklusive skadlig programkod som kan ha infekterat webbplatsen utom vår kontroll, trots skyddsåtgärder enligt praxis.

Personlig information
DÄCKweb.se samlar inte in personlig information om inte besökaren själv lämnat sådan information vid registrering och annonsering. Däckweb.se lämnar aldrig ut personlig information till andra företag eller tredje person. Enbart uppgifter för att ge oss information om antalet besökare och hur DÄCKweb.se används sparas för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen.

Varumärken
Varumärken och logotyper som visas och omnämns på denna webbplats är registrerade eller icke registrerade varumärken och tillhör respektive ägare.

 

 
 
  © DÄCKweb.se 2008-2015 Däckweb.se   |   Kontakta Däckweb.se   |   Om Cookies   |   Copyrightinformation