Däckweb.se - Bultmönster
 
Skip Navigation Links
 
 
  Skip Navigation Links
 
Bultmönster
 

Bultmönstret talar om hur många bultar som används och cirkeldiametern hur de är placerade och
anges till exempel som 4x100 där 4 talar om hur många bultar det är och 100 står för att de är
placerade med cirkeldiametern 100mm.

Mätning av bultcirkel diameter på 4 håls fälg
Mät centrum-centrum avståndet mellan bultarna som bilden nedan visar.
Ett annat sätt att mäta på en 4-håls fälg är att mäta mellan två bulthål tvärs över fälgens centrumhål, från det ena bulthålets ytterkant till det andra bulthålets innerkant.

                                    

Mätning av bultcirkel på 5 håls fälg
En 5 håls fälg är svårare att mäta då du inte kan mäta direkt mellan två hål för att få ett exakt mått
men gör du som bilden nedan visar blir det tillräckligt exakt i de flesta fall.


             

Vill du däremot få fram exakt mått måste du mäta flera mått och räkna lite enligt formeln nedan...
- Mät diametern på fälgens centrumhål (A)
- Mät bulthålets diameter (B)
- Mät från bulthålets innerkant till centrumhålets kant (C)
- Multiplicera C måttet med 2
Exempel:   A + B + C + C = cirkeldiametern   
 
          

Mätning av bultcirkel på 6 håls fälg
Mäts på samma sätt som på en 4-håls fälg. Mät mellan centrum på två bulthål tvärs över fälgens centrumhål, eller från det ena bulthålets ytterkant till det andra bulthålets innerkant.

                             

Tänk också på...
För att en fälg ska passa krävs förutom rätt bultmönster också att fälgens centrumhål och inpressningsdjup (ET) är korrekt. Felaktigt inpressningsdjup kan medföra att fälgen tar i bromsok och/eller skärmkant.

Se även rubriken Fälgdjup/inpressning

 

 
 
  © DÄCKweb.se 2008-2015 Däckweb.se   |   Kontakta Däckweb.se   |   Om Cookies   |   Copyrightinformation