Däckweb.se - EU Däckmärkning
 
Skip Navigation Links
 
 
  Skip Navigation Links
 
EU Däckmärkning
 

EU's Däckmärkningsregler
 
 

Från och med den 1 november 2012 gäller EU's däckmärkningsregler och omfattar däck som är tillverkade från och med den 1 juli 2012 till personbilar, bussar och lastbilar. Reglerna omfattar tre olika mätvärden som ska redovisas på en standardiserad etikett och visar våtgrepp, buller och rullmotstånd (bränsleförbrukning) enligt en standardiserad skala mellan A och G samt decibel (dB) för uppmätt buller.
Avsikten med reglerna är att konsumenten lättare ska kunna jämföra olika däck då tillverkarna måste testa däcken och redovisa resultaten efter samma EU direktiv.

Däcktyper som är undantagna från EU reglerna är: Dubbdäck, regummerade däck och reservdäck för tillfällig användning.

 


   Våtgrepp 
Våtgreppet visar hur bra våtgrepp däcket har vid inbromsning på våt vägbana och jämförs med ett referensdäck för att få jämförbara värden. Kortast bromssträcka har däck märkta med A under de standardiserade förutsättningar som däcket testades. I praktiken är det många andra faktorer som också påverkar bromsstäckan men varje centimeter kortare bromssträcka kan vara skillnaden mellan ett tillbud och en olycka i trafiken. Nokian Tyres anger till exmpel att skillnaden mellan varje steg i klassifiseringen motsvarar en förändring av bromsstäckan på 3-6 meter vid en hastighet av 80km/h på våt vägbana
 
 
Buller
Däckets buller mäts i decibel (dB) när det rullar på ett standardiserat underlag vid enbestämd hastighet. På etiketten anges bullret i antalet uppmätta decibel samt att 1-3 ljudvågor i symbolen är svarta. Hög bullernivå markeras med tre svarta streck och är endast godkända fram till 2016, två streck visar att det är godkänt från och med 2016 och ett streck att det är minst 3dB tystare än kravet för 2016. 3dB ökad  ljudnivå motsvarar en fördubbling av det upplevda bullret.
 
Rullmotstånd / Bränsleförbrukning
Rullmotståndet redovisas i en skala mellan A till G och påverkas bland annat av däckets uppbyggnad, mönster och lufttryck. Skillnaden mellan klass A och G motsvarar cirka 7-8% skillnad i bränsleförbrukning. Lågt rullmotstånd är alltså bra och sparar pengar tack vara lägre bränsleförbrukning vilket kan bli en del pengar räknat på däckets hela livslängd.

 

 
 
  © DÄCKweb.se 2008-2015 Däckweb.se   |   Kontakta Däckweb.se   |   Om Cookies   |   Copyrightinformation