Däckweb.se - EU Godkännande
 
Skip Navigation Links
 
 
  Skip Navigation Links
 
EU Godkännande
 

För att samma regler för fordon skall gälla inom EU har det tagits fram direktiv som styr vilka däckstorlekar ochdäcktyper som får användas och följande gäller för bilar med EU helfordonsgodkännande enligt direkriv 70/156/EEG:

  • Måste ha sommardäck med minst samma hastighetskod som bilens tekniska maxhastighet. Det
  • vill säga om bilen klarar 210km/h ska däcken minst vara klassade för denna hastighet oavsett om du bara åker på svenska vägar.
  • Vinterdäck måste klara minst hastighetskod Q, det vill säga minst 160km/h.
  • Däcken skall uppfylla EU direktiv 92/23/EEG krav på belastningsförmåga

I fordonets registreringsbevis del 1 står koden T14A tillsammans med ett typgodkännandenummer om
det har helfordonsgodkännande. I registreringsbeviset framgår också vilka olika däck dimensioner
som är godkända. Användning av andra dimensioner kräver registreringsbesiktning.

Bilar som saknar EU-godkännande
För äldre bilar som inte har något EU-godkännande gäller att...

  • Däckets omkrets inte får ändras med mer än +/- 5% jämfört med den däckdimension som står inskrivet i registreringsbeviset.
  • Den totala spårvidden inte får ändras med mer än 15mm, alltså högst 7,5mm per fälg.
  • Hastighetsklass S, 180km/h, är lägsta tillåtna klass för personbil för sommardäck
  • För vinterdäck gäller lägsta hastighetsklass M, 130km/h, för personbil som har nationellt
  • godkännande och tagits i bruk senast 2001.
 

 
 
  © DÄCKweb.se 2008-2015 Däckweb.se   |   Kontakta Däckweb.se   |   Om Cookies   |   Copyrightinformation